"คำตอบ"

posted on 15 Mar 2011 22:30 by inertgirl in Life
 
ก่อนจะถามคำถามอะไรใคร

เคยถามใจตัวเองหรือยัง....ว่าแท้จริงแล้ว

เราอยากได้คำตอบที่ "..ถูกต้อง ตามความเป็นจริง"

หรือคำตอบที่ "..ถูกใจ ตามที่อยากได้ยิน"
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

บางครั้งคำตอบที่ถูกต้อง อาจทำให้รู้สึกเสียใจ
แต่บางครั้ง คำตอบที่ถูกใจ ก็อาจทำให้เรามองไม่เห็นจุดบกพร่อง
ถ้าคำตอบนั้นทั้งถูกต้องและถูกใจได้ ก็คงจะดีนะคะconfused smile

#1 By Nat'ural Lerw on 2011-03-15 22:56

Tags