หนังสือ

posted on 20 Oct 2012 23:28 by inertgirl in Diary
 
 
 
3 สอง ...
 
 
 
1. สองคนเดินป้วนเปี้ยนในงานหนังสือ
 
2. สองพันเจ็ด กับอีกห้าสิบหกบาท
 
3. สองเดือนข้างหน้านี้ จะกินอะไร
 
- -"
 

Comment

Comment:

Tweet

Tags